Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation
Schilderijenoptocht en zo van Roger Raveel in Arnhem

Wel eens een schilderijenoptocht gezien?
Samen met de Belgische kunstenaar Roger Raveel en vele anderen hebben wij meegelopen in de levende schilderijenoptocht langs het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA). Binnen hangt het 2 bij 4 meter grote doek, waarop hij zijn ‘Schilderijenoptocht’ in 1978 heeft verbeeld. Het is onderdeel van een overdonderende retrospectieve, die 120 tekeningen en schilderijen omvat uit een periode van 70 jaar.

Roger Raveel  Roger Raveel

Bij de opening op 8 oktober 2011 is hij er hoogstpersoonlijk bij, het 90-jarige genie en de vader van de 'nieuwe visie', zoals hij door kunsthistorici wordt genoemd. Zeker en vast is Roger Raveel een van de belangrijkste naoorlogse Belgische kunstenaars, die in zijn beeldtaal abstractie mengt met eenvoudige, herkenbare voorwerpen uit de landelijke omgeving van zijn woonplaats. Opvallendste kenmerk zijn de lege, witte vlakken - vierkanten, ovalen, palen, menselijke gedaantes – die overal in zijn oeuvre opduiken. Zo kunnen de toeschouwers er iets eigens inleggen, er iets aan toevoegen, er iets in projecteren. Ook met de spiegels, die hij aanbrengt, trekt hij de kijkers in zijn werk, laat hij ze als het ware deel uitmaken van zijn schilderijen. "Ik zou willen dat de beschouwer zou kunnen praten met mijn schilderijen, dat hij erin zou kunnen stappen, zich er helemaal thuis in zou voelen, dat hij zelfs deelachtig zou worden aan mijn creaties." Op die wijze brengt hij tevens tot uitdrukking dat zijn kunst niet elitair is.

De aimabele kunstenaar oogt bescheiden, maar zijn uitspraken stroken daar lang niet altijd mee: "Over 500 jaar zullen ze vaststellen hoe belangrijk ik ben geweest (…) Het eerste hoogtepunt waren de Van Eycks, het tweede hoogtepunt was Roger Raveel" en "Het ene na het andere meesterwerk heb ik gemaakt." Misschien knipoogde hij erbij, maar dat is niet meer na te gaan. Soms geeft Raveel zijn werken een filosofische titel, vaak doopt hij ze met gevoel voor humor en relativeert hij (ook) op die manier het serieuze van de kunstwereld.

Roger Raveel Roger Raveel

Deze zomer heeft Roger Raveel zijn 90ste verjaardag gevierd. Na het overlijden van zijn eerste vrouw, waarmee hij 60 jaar getrouwd was – vond hij zijn tweede muze in de persoon van Marleen De Muer, die hij afgelopen februari huwde en die hem nieuwe energie, inspiratie en vitaliteit heeft bezorgd. Met vele honderden belangstellenden woonde ook zij de opening bij, die met verrukkelijke passie en in fraaie bewoordingen werd opgeluisterd door de Vlaamse schrijver en theatermaker Joost Vandecasteele: "Wij hebben een minister van cultuur die niet geïnteresseerd is in cultuur, jullie hebben een minister van cultuur, die cultuur háát, maar dat is tenminste emotie. (…) Als je geen kunst kunt maken die emoties oproept heb je slechts een bezienswaardigheid gemaakt. (…) Ik geloof in de kracht van de verbeelding om de wereld te herontdekken. (…) Ik geloof dat Roger Raveel een levende legende is (…)."

Schilderij Roger Raveel Dankwoord van Roger Raveel

Samensteller van de prachtige expositie is Dr. Ype Koopmans, die onder meer heel wat werken heeft mogen lenen uit het in 1999 geopende Roger Raveel museum in Machelen-aan-de-Leie, het dorp waar de kunstenaar is geboren en waar hij nog steeds werkt en woont.

Waarom je naar het MMKA toe zou moeten? Museum-directeur Drs. Hedwig Saam zei in haar openingswoord heel treffend: "Een tentoonstelling is vluchtig; wat blijft is een kort moment van verrukking." U kunt er nog tot 8 januari 2012 naar toe.