Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation
2011
De prille gedachten gaan in de richting van nieuwbouw, die gekoppeld zou kunnen worden aan het voormalige Tramhuis. Dit fraaie, maar vervallen gebouwtje is inmiddels ingrijpend gerestaureerd en geschikt gemaakt om de Historische Kring De Elf Marken te huisvesten en heeft bovendien ruimte voor bescheiden kunstexposities. Architect Ir. Jos Reyes heeft inmiddels een qua stijl geheel bij het Tramhuis aansluitend ontwerp gemaakt voor een modern museum ('Kunstpaleis') met de volgende uitgangspunten:
  • duidelijk en onderscheidend
  • kleinschalig en laagdrempelig,
  • multifunctioneel en interactief,
  • informatie biedend maar ook entertainment met
  • bezoekersvriendelijkheid heel hoog in het vaandel.

ontwerp van het Kunstpaleis door architect Ir. Jos Reyes

Het ultieme doel van het 'Kunstpaleis' is een groot publiek te betrekken bij kunst, mensen te inspireren en hun interesse te wekken en te vergroten voor kunstenaars van niveau, primair uit de (wijde) regio. Immers, teveel kunst verstoft op zolders, verpietert in kelders of wordt vergeten in ateliers en depots. Samen met een kleine, actieve werkgroep is een brochure samengesteld, waarin de ideeën zijn verwoord. Meer informatie: info@frans-kapma-foundation.com.

Van alle kanten krijgen wij – onder dankzegging - oude jaargangen van internationale kunsttijdschriften, waarmee we via geduldig knip- en plakwerk het Frans & Kapma kunstarchief aanvullen. Dat telt, naast vele honderden monografieën en andere kunstboeken thans 135 ordners vol alfabetisch gerangschikte informatie over kunstenaars. Met die informatie stellen we elke maand teksten samen over kunstwerken uit onze eigen Frans & Kapma Collectie, die in de 'Galerij' op deze website worden geplaatst, waardoor een – oh zo bescheiden - digitaal museum ontstaat. Daarnaast wordt maandelijks bij 'Actueel' verslag uitgebracht van een in ons oog springend kunstgebeuren.