Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Je portret laten schilderen. . .

'Portrettisten nu' is een prachtige tentoonstelling, waar van 30 kunstenaars een aantal geschilderde
portretten wordt getoond. Fascinerend is hoe iedere kunstenaar daarin een eigen stijl heeft gevonden
en hoe hij of zij bijna altijd naast de gelijkende buitenkant, ook iets van het innerlijk van de
persoon in kwestie blootgeeft. Je ziet een stukje karakter in de ogen, de gelaatstrekken, de houding.
Zondagmiddag 31 januari 2010 waren we aanwezig bij de zeer druk bezochte vernissage in museum
Kasteel Het Nijenhuis in Heino/Wijhe.

De belangstelling voor geschilderde portretten neemt toe, zo lezen we in het boekwerk 'Portretten
van Portrettisten' op basis waarvan de tentoonstelling is georganiseerd. 'Nu de figuratieve kunst
weer terrein gewonnen heeft, is de portretschilderkunst opnieuw tot bloei gekomen, zowel in haar
traditionele vorm als op zeer vernieuwende wijze' zo staat er zwart op wit. Dat zal op
kunsthistorische gronden ongetwijfeld juist zijn, maar er zijn ook sociaal psychologische redenen.
Die vinden we in het in 2009 verschenen boek 'In vol ornaat, vier eeuwen Groningse senaatsgalerij',
waarin de indrukwekkende portrettengalerij van de Groningse universiteit in beeld wordt gebracht -
met schetsen van een aantal portrettisten - evenals de academische portrettraditie in bredere zin.

De portretschilderkunst kent hoogte- en dieptepunten. De economische crisis in de jaren dertig van
de vorige eeuw en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog was zo'n dieptepunt. Dat geldt ook voor
de jaren zestig en zeventig, toen tradities sneuvelden in het geweld van de democratiseringsprocessen
aan de universiteiten en dus werd ook de gewoonte om hoogleraren bij hun afscheid te laten
portretteren als te elitair naar de vuilnisemmer verwezen.

Aarzelend komt in de loop der jaren negentig weer belangstelling voor geschilderde portretten, zoals
Isaac Israels, Jan Sluijters, Paul Citroen en Johan Dijkstra die vroeger maakten en zoals Sam Drukker,
Matthijs Röling, Douwe Elias, Pieter Pander en bijvoorbeeld Marthe Röling ze vandaag de dag op het
linnen zetten. HET MAG WEER, het kan weer, je portret laten schilderen of dat van je kind(eren) of
andere dierbaren. Zo laat je een beeld achter voor het nageslacht en wordt de geportretteerde dus in
feite onsterfelijk gemaakt - wat de belangrijkste functie is van het geschilderde portret.
De expositie in museum Kasteel Het Nijehuis is wegens succes verlengd tot en met 24 mei 2010,
maar is inmiddels dus afgelopen.


'In vol ornaat,
vier eeuwen Groningse
senaatsgalerij'
door Jolanda Oosterheert.
Uitgegeven in 2009 door het
Universiteitsmuseum
Groningen & Barkhuis.
ISBN 978 90 77922 57 6
'Portretten van Portrettisten'
door drs.Harriet Stoop-de Meester
en drs.Cathinka Huizing.
Hierbij is de tentoonstelling
'Portrettisten nu' georganiseerd.
Uitgegeven in 2010 door Waanders.
ISBN 978 90 400 7660 2