Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

109. Helen Martina
110. Chris Soer
111. Ada Stel
112. F.A. Mooy
113. Nico van Rijn
114. Jack Jefferys
115. Laetitia de Haas
116. Willem van den Berg
117. Aris Knikker
118. Herman Bieling
119. János Bittenbinder
120. Cornelis Vreedenburgh


'Portret van Jaap Dooijewaard', 1963
Potloodtekening, 20 x 13 cm
Gesigneerd: r.o. 'willem vd berg '63' +
'jaap dooijewaard'
Willem van den Berg (1886-1970)

Bevriende kunstenaars portretteren elkaar niet zelden; zo ook hier. In het oeuvre van Willem Hendrik ('Willem') van den Berg zijn portretten van collega-kunstenaars, geleerden en bekende personen - waaronder koningin Juliana in 1955 - een belangrijk onderdeel. Daarnaast schildert hij veelvuldig het boerenbestaan en het vissersleven.

In Den Haag geboren krijgt hij al vroeg de beginselen van de schilderkunst mee van zijn vader, de kunstschilder Andries van den Berg (1852-1944). Na zijn HBS-opleiding gaat Willem naar de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en in 1903 en 1904 behaalt hij de aktes Lager en Middelbaar Tekenen. Willem van Konijnenburg en Carel de Wild zijn zijn belangrijkste leermeesters. Na zijn opleiding maakt hij inspirerende studiereizen naar Frankrijk, België, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Engeland.

Hij schildert, aquarelleert, tekent, etst en lithografeert in naturalistische trant. Aangezien zijn werk van grote vakbekwaamheid getuigt wordt Van den Berg in 1938 benoemd tot directeur-docent van de Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam. Hij staat er niet alleen bekend als een technisch uiterst bekwaam kunstenaar, maar ook als een onverstoorbaar persoon. Daarover gaat een anekdote: Van den Berg raakt op weg naar het station met zijn koets te water. Als hij uit het ijskoude water is gevist, spreekt hij de historische woorden: "Nou, als wij vlug zijn, dan halen wij de trein nog net", aldus Hans Bruinzeel in de doctoraal scriptie over Willem van den Berg (2004).

Dat Van den Berg veel invloed heeft gehad op een hele generatie Nederlandse kunstenaars staat buiten kijf, maar tot de nieuwe experimenten in de schilderkunst van na WO II , zoals bijvoorbeeld Cobra, voelt hij zich in het geheel niet aangetrokken. Liever houdt hij vast aan het belang van de technische beheersing van het metier. Er ontstaat dan ook verzet tegen hem onder docenten en studenten. Bij zijn afscheid in 1953 wordt hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Negen jaar later organiseren oud-studenten een eretentoonstelling voor hem.
Willem van den Berg is lid van verschillende kunstenaarsverenigingen en ontvangt tal van nationale en internationale prijzen. Zijn werk is onder meer opgenomen in het Haags Gemeentemuseum, museum Boijmans van Beuningen, het Singer Museum, het Drents museum en musea in Triëst, Boedapest en Michigan (VS).