Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

109. Helen Martina
110. Chris Soer
111. Ada Stel
112. F.A. Mooy
113. Nico van Rijn
114. Jack Jefferys
115. Laetitia de Haas
116. Willem van den Berg
117. Aris Knikker
118. Herman Bieling
119. János Bittenbinder
120. Cornelis Vreedenburgh


'Kalkovens', ca 1942,
Aquarel, 40 x 50 cm,
Gesigneerd: r.o. 'johan buning'
Johan Buning (1893-1963)

'Een langzame, stille, afzijdige en dromerige persoon, die pas na zijn vijftigste een grote bloei doormaakt en dan als schilder en aquarellist een navenante bekendheid krijgt.' Zo schetst Frans van Burkom de kunstenaar Johannes Norbertus ('Johan') Buning op de website van de Buning Brongers Stichting. Deze stichting is, na het overlijden in 1961 van Bunings vrouw, de aquarelliste Titia Brongers, door de kunstenaar en zijn schoonzus Jeannette opgericht en kent elk jaar een stimuleringsprijs toe aan een jonge kunstenaar. Helaas wordt Johan Buning al vrij gauw na de oprichting van de stichting ernstig ziek en overlijdt in 1963. Jeannette Brongers ontfermt zich over de nalatenschappen, zoekt een bestemming voor de aquarellen van Titia, die ze in 1990 aan het Museum Henriëtte Polak in Zutphen schenkt, en reikt de kunstprijs uit. Als ze in 1992 sterft laat zij een aanzienlijk vermogen na aan de stichting, die de prijs voortaan eens per twee jaar aan maximaal tien kunstenaars toekent; zij ontvangen allemaal een bedrag van 4500 euro. Omdat het beschikbare prijzengeld door de economische crisis echter is geslonken, is de prijs in 2012 'slechts' aan acht personen toegekend. Toch wordt de Buning Brongers Prijs nog steeds een van de grootste particuliere prijzen van Nederland genoemd (www.buningbrongers.nl).

Johan Buning is in Amsterdam geboren, getogen en overleden. Hij vormt zichzelf als schilder, wordt door kunstcritici een zeer knap aquarellist genoemd en geeft les aan een groot aantal leerlingen. Ook is Buning een van de oprichters van de Hollandse Aquarellistenkring en is hij lid van de kunstenaarsverenigingen 'Arti et Amicitiae' en 'De Onafhankelijken'. Na de Tweede Wereldoorlog wordt zijn werk gezocht door particuliere verzamelaars en neemt hij deel aan diverse solo- en groepstentoonstellingen. Ook musea kopen werk van hem, zoals het Stedelijk Museum in Amsterdam, het Frans Hals Museum te Haarlem, het Museum Bommel - van Dam in Venlo en het Suermondt Museum te Aken. Frans van Burkom: 'Die musea moeten het nog steeds bezitten, maar getoond wordt het vrijwel nooit meer'. De Buning Brongers Prijs voorkomt dat Johan Buning, zoals menig overleden kunstenaar, in de vergetelheid raakt.

Deze kalkovens zijn een bijzonder stukje erfgoed, dat, wat ons betreft, niet verloren mag gaan. In bijvoorbeeld het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen staat nog zo’n echte, uit Akersloot afkomstige, schelpkalkbranderij. Onze fraaie aquarel laat dus tevens een stukje historie zien.