Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

109. Helen Martina
110. Chris Soer
111. Ada Stel
112. F.A. Mooy
113. Nico van Rijn
114. Jack Jefferys
115. Laetitia de Haas
116. Willem van den Berg
117. Aris Knikker
118. Herman Bieling
119. János Bittenbinder
120. Cornelis Vreedenburgh


'Landschap met bomen',
Zwart krijt, 21 x 30 cm,
Gesigneerd: l.o. 'a.colnot'
Arnout Colnot (1887-1983)

'Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Bergensche School, die, als reactie op het impressionisme der Hagenaars en Amsterdammers, het statische element in de schilderkunst bracht, is ongetwijfeld de kunstschilder A. Colnot', aldus Henri H. van Calker in het boek 'In het Atelier van den schilder' (1941). Met onder meer de beide Wiegmannen, Van Wijngaerdt, Gestel en Filarski zoekt Colnot 'langs nieuwe wegen naar nieuwe waarheden voor de picturale kunst' zo meent deze kunstrecensent, die verderop schrijft: 'De uitbeelding van het landschap als zoodanig schonk hem geen bevrediging meer; hij zocht in de eerste plaats naar de weergeving der innerlijke emotie (…) Soms kan een breede zwaai van een boomengroep een sterk expressieve werking geven.' Ook in zijn zwart krijttekeningen legt hij altijd iets persoonlijks, volgens Van Calker: 'Zoo zag ik in zijn atelier een meesterlijke teekening van een groote groep zware boomstammen, oplichtend en weer wegduisterend, als een rijke schakeering van lichte en donkere partijen, rhytmisch gebonden door een groote, dynamische kracht.'

Arnout Jacobus Gustaaf ('Arnout') Colnot wordt in Amsterdam geboren. Als 15-jarige gaat hij in de leer bij Jan Maandag en schildert onder diens leiding decors in het Paleis voor Volksvlijt. 's Avonds bezoekt hij de Tekenschool voor Kunstambachten en 's zomers schildert hij het landschap als een 'gewone weergeving der werkelijkheid'. Na zijn 20ste gaat hij zelfstandig werken en in 1911 trekt hij vanuit Amsterdam naar Bergen (NH), een pittoresk kunstenaarsdorp, waar hij tot 1931 woont en werkt en na 1969 terugkeert.

Het eerste succes komt in 1915 op de groepstentoonstelling van 'Het Signaal' in het Stedelijk Museum te Amsterdam, waar al zijn geëxposeerde werken worden verkocht. Solo-exposities volgen in o.m. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Leeuwarden en Haarlem en in het buitenland in Venetië, Parijs, Londen en Pittsburg. In Venetië koopt in 1933 een museum uit Rome een van zijn stillevens.

Colnot is lid van de kunstenaarsverenigingen Sint Lucas, Arti et Amicitiae, de Hollandsche Kunstkring en de Onafhankelijken, bekleedt er verschillende bestuursfuncties en is diverse malen jury-lid. Ook krijgt hij zelf allerlei prijzen. Zijn werk is opgenomen door het Stedelijk Museum in Amsterdam en dat te Alkmaar, het Haags Museum, het Van Abbe Museum, het Singer Museum, Museum Kranenburgh en Museum De Wieger. Nog steeds zijn zijn landschappen, stillevens en portretten op veilingen en bij kunsthandels zeer gewild.