Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

73. Joseph Mous
74. Jacques Mels
75. P.N. van de Wall Perné
76. Liesbeth Rahder
77. Willy Sluiter
78. Fred Sieger
79. Ciano Siewert
80. Harrie Lenferink
81. F.A. van Oostveen
82. Willy Fleur
83. Anton Heyboer
84. Bart de Graaf


'Duivelskop',
Olieverf op doek, 70 x 90 cm,
Gesigneerd: l.o. 'bart'
Bart de Graaf (1946)

De afdeling Beleid van de gemeente Wassenaar stuurt een brief naar de op 16 mei 1946 geboren kunstenaar Bart de Graaf, die in Voorburg zou wonen. De gemeente vraagt hierin zijn medewerking 'bij de eventuele herbestemming van uw werk dat destijds via de BKR in het bezit van de gemeente is gekomen', want men gaat 'een gedegen collectiebeleid' opzetten. Tegenwoordig kijkt de gemeente 'heel anders' tegen collecties aan. 'Niet zozeer het verzamelen op zich is een doel. Wel van belang is dat het publiek het werk ook te zien kan krijgen (…).' Een nobel streven, waar ook de Frans & Kapma Foundation zich voor inzet.

'Als we dit proces vorm gaan geven', zo vervolgt de brief, 'bestaat de mogelijkheid dat de door u gemaakte kunstwerken niet meer goed passen in de collectie van de gemeente. Dat zou betekenen dat zij worden of blijven opgeslagen in de kelder van het raadhuis en dat is jammer.' Inderdaad, doodzonde!
In deze brief, gedateerd 22 mei 2008, wordt uiteengezet dat een groot aantal kunstwerken via een zogenaamde herplaatsingsdatabase worden aangeboden aan andere instellingen en musea. Is er van die kant geen belangstelling dan gaan de kunstwerken naar een speciale veiling. Op deze brief van de gemeente komt geen reactie van Bart de Graaf.

Als wij tenslotte een tweetal werken op de veiling kopen, verzoeken wij de gemeente Wassenaar om informatie over de schilder: waar is hij opgeleid, waar is zijn werk geëxposeerd, wanneer heeft de gemeente de kunstwerken in bezit gekregen. Echter, over de kunstenaar blijken er geen gegevens te zijn. Helaas komen we vaker tegen, dat er weinig of niets is vastgelegd over de kunstwerken in bedrijfs- en overheidscollecties. Je zou toch verwachten dat minimaal een aantal basiskenmerken is gearchiveerd. Dat is wel zo respectvol naar de kunstenaar.

Dit royaal bemeten, expressieve doek is een tot de verbeelding sprekend en emoties oproepend schilderij. De 'duivelskop' is centraal op een soort standaard geplaatst en alle figuren lijken om die kop te bewegen, lopend of zwevend. Zo'n werk nodigt uit om de kunstenaar Bart de Graaf te leren kennen! Wie weet meldt hij zich, wanneer hij dit schilderij en onze oproep ziet.