Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation
Stichting Elisabeth Heuff

Hiertoe zijn we gastvrij uitgenodigd door Gerthe en Martin Lamers uit Lochem, die om beurten de voorzittersfunctie in het stichtingsbestuur bekleden. Beiden hebben de kunstenares uit Neede persoonlijk gekend. Om ons een indruk te geven hebben zij verschillende schilderijen, maar ook dozen met schetsboeken, aantekeningen en krantenknipsels van de zolder gehaald. Ook bekijken we de werken, die in de huisartsenpraktijk van Martin Lamers zijn opgehangen. Elisabeth Heuff's religieus gekleurd en filosofisch getint werk is dramatisch, ongekunsteld en niet ingetoomd door wetten van anatomie en perspectief. De grote ogen en enorme handen van haar personages dragen sporen van een hard leven. Indrukwekkend!

Regelmatig komen wij in contact met stichtingen van (overleden) beeldend kunstenaars. Lovenswaardig is de inzet van stichtingsbesturen, die een representatief overzicht uit hun nalatenschap beheren, zoals van Elisabeth Heuff, en die op gezette tijden exposeren teneinde een breed publiek er blijvend van te laten genieten.

Voor die stichtingsbesturen is het een hele klus: de werken moeten worden gedocumenteerd en de krantenknipsels en aantekeningen moeten worden gerubriceerd. De voorbereidingen van een overzichtstentoonstelling en de eventuele publicatie van een monografie vergen eveneens veel tijd en energie. Wie moeten dat doen? Wie heeft er de tijd en de deskundigheid voor en wat kost dat allemaal?

De Frans & Kapma Foundation wil kunstenaars en stichtingen van kunstenaars helpen om via een rouleringssysteem regelmatig exposities te organiseren. Realisatie hiervan is niet gemakkelijk, maar dit bezoek heeft ons er opnieuw van overtuigd dat die doelstelling onze volle inzet verdient.Kijk ook op: www.elisabeth-heuff.nl