Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

01. Thijs Buit
02. Machiel Hopman
03. Geert Meijer
04. Helen Sieger
05. Hans van Herwijnen
06. Gradus Verhaaf
07. Ida Roekevisch
08. Johannes Meintjes
09. Jan Rozeboom
10. Jacques Krebbekx
11. Alfons Vermeir
12. Willem Paerels


'Bevrijdingsfeest', 1945
Potlood en aquarel op papier, 25 x 20 cm,
Gesigneerd r.o. 'c noltee'
Bernardus Cornelis (Cor) Noltee (1903-1967)

Naast bewondering voor zijn olieverfschilderijen hebben wij veel waardering voor de aquarellen en tekeningen van Cor Noltee. Hoe ontroerend is bijvoorbeeld dit werk, dat het bevrijdingsfeest in Dordrecht op 5 mei 1945 weergeeft. Links zie je een hossende menigte met feesthoedjes en -neuzen onder vrolijk wapperende vlaggen en rechts staan een sjofele en broodmagere man, vrouw en kind, die kennelijk zo onder het oorlogsgeweld geleden hebben, dat ze grote moeite hebben om aan het feestgedruis mee te doen. Die 'spagaat' heeft de schilder ongekunsteld en raak op papier gezet, zodat dit bijzondere historiestuk een intense lading krijgt.

Noltee laat een omvangrijk oeuvre na van landschappen, riviergezichten, stillevens, stadsgezichten, portretten en genretaferelen. Met name is hij bekend geworden vanwege zijn met veel bruinen en zwart uitgewerkte doeken, waarop zwoegende mensen en paarden te zien zijn, zoals 'sleperskarren op de kade', 'stadskoetsen' en 'door paarden getrokken ploegen op het land'. Hij schildert in een naturalistisch-impressionistische trant, waarbij zijn bewondering voor de kunstenaar G.H. Breitner (1857-1923) evident is.

Al op 12-jarige leeftijd wordt de talentvolle Cor Noltee toegelaten tot de Academie voor Beeldende Kunst in zijn woonplaats Den Haag. Hij krijgt er onder meer les van Willem de Zwart (1862-1931). Na zijn studie trekt hij al schilderend door Nederland, België en Frankrijk. Zwerven blijft hij doen, maar de laatste dertig jaar van zijn leven is Dordrecht zijn 'thuis'.

In de monografie van drs. L.F. Jintes uit 1999 staat hoe tijdgenoten hem beschrijven. Enerzijds noemt men hem een goed tekenaar en schilder, boeiend causeur, aardige bohemien en niet onverdienstelijke biljarter, anderzijds een eenzame, ernstige man, die tot zijn dood blijft zoeken naar vernieuwing in zijn kunstenaarschap. Dat is zwoegen en zweten, zoals blijkt uit een brief aan zijn vrouw in 1961: 'Het leven en de kunst is een verschrikkelijk gebeuren en het ergste is die eeuwige spanning en teleurstelling (…). Mijn verstand zegt dat het anders moet, maar mijn gevoel is de baas en bepaalt wat ik maak (…)'. Noltee is een integer schilder, 'wars van commerciële concessies, hoewel zijn materiële situatie daar alle aanleiding toe gaf'.