Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

01. Thijs Buit
02. Machiel Hopman
03. Geert Meijer
04. Helen Sieger
05. Hans van Herwijnen
06. Gradus Verhaaf
07. Ida Roekevisch
08. Johannes Meintjes
09. Jan Rozeboom
10. Jacques Krebbekx
11. Alfons Vermeir
12. Willem Paerels


'De rivier de IJzer bij Diksmuide en Woumen', ca. 1855
Aquarel, 22 x 28 cm
Gesigneerd r.o. 'w roelofs'
Willem Roelofs (1822-1897)

Op een kijkdag van een boedelveiling in 1984 ligt op een bedspiraal tussen kasten, tafels en stoelen een klein 'Haagse School' schilderijtje in een originele lijst. In de boedelcatalogus staat slechts 'aquarel in lijst'. We zien de signatuur (w roelofs) en kunnen onze ogen nauwelijks geloven: zou het echt van de grote 'plein air' schilder zijn? Thuis vergelijken we stijl en signatuur met andere werken van Willem Roelofs in ons archief en, mede door de bijzondere, transparante kleuren kan het niet missen: het is hem! Op de veiling bieden we op het werkje en het wordt ons, voor niet veel geld, toegewezen. Als we het van de lijst ontdoen ontdekken we aan de achterzijde een briefje van H. Rihoux, gedateerd 27 mei 1916, waarop de locatie van de aquarel beschreven wordt: 'L' Yser - le barrage, les inondations devant Dixmude et Woumen - à gauche creusé dans la dique avec tranches' (De IJzer - de dam, het ondergelopen land voor Diksmuide en Woumen - links de uitgeschuurde inhammen in de dijk'). Sindsdien koesteren we deze fraaie aquarel, die omstreeks 1855 gemaakt is, namelijk als Willem Roelofs in Brussel woont en veel inspiratie vindt in het waterrijke West-Vlaamse land.

Geboren in Amsterdam, wordt Roelofs in de bekende kunstenaars-encyclopedie De Scheen de 'grote voorloper van de Haagse School en een bekend landschap schilder' genoemd. Al op zeer jonge leeftijd krijgt hij tekenles van zijn moeder (een verwoed amateurtekenaar-aquarellist) en zijn opleiding geniet hij vervolgens bij de Haagse landschapschilder Hendrik van de Sande Bakhuysen (1794-1860). In 1847 is hij een van de oprichters van de Haagse kunstenaars vereniging Pulchri Studio. Kort daarna vertrekt hij omwille van de liefde naar Brussel - waar hij tot 1887 woont - en is er medeoprichter van de Société Belge des Aquarellistes. Hij blijft nauw contact houden met Nederland, introduceert Hollandse schilders in de Brusselse kunstenaarsscene en keert elke zomer terug naar zijn vaderland om er weiden en plassen met imposante wolkenluchten te schilderen. Willem Roelofs overlijdt in Berchem bij Antwerpen.

In beide landen heeft hij frequent geëxposeerd, kreeg hij tal van onder scheidingen en zijn er vele publicaties over hem verschenen. Werken van hem hangen in gerenommeerde musea.