Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

109. Helen Martina
110. Chris Soer
111. Ada Stel
112. F.A. Mooy
113. Nico van Rijn
114. Jack Jefferys
115. Laetitia de Haas
116. Willem van den Berg
117. Aris Knikker
118. Herman Bieling
119. János Bittenbinder
120. Cornelis Vreedenburgh


'Huizen met hangende erkers in Brugge',
Olieverf op doek, 25 x 31 cm,
Gesigneerd: r.o. 'chr.soer'
Chris Soer (1882-1961)

Talloze beroemde kunstenaars hebben in 'den Rotterdamschen Kunstkring' - tussen 1913 en 1942 een respectabel cultuurcentrum - geëxposeerd en vele wijsgeren, dichters en schrijvers hielden er voordrachten. Zo ook Christiaan ('Chris') Soer. In een breedsprakerige recensie (datum onbekend) van een expositie van schilderijen en tekeningen wordt 'een goed denkbeeld van des kunstenaars veelzijdigheid' gegeven: 'stadsgezichten, pittoreske hoekjes van romantische buurten in Brugge, Amsterdam, Dordt en elders; markten, torens, poorten, bruggen, grachten bij verschillende weersgesteldheid op verschillende uren van den dag in verschillende jaargetijden. En naast de stadsgezichten hangen de landschappen, akkers, bosschen, wegen, lanen onder sneeuw en onder zomerzon; voorts kerkinterieurs en tal van bloemstillevens' (...). 'Ofschoon ook de groote stukken verdienstelijk zijn, geven wij aan de lager gehangen doekjes de voorkeur. Daaronder zijn er vele, die uitmunten door een zeer beschaafd coloriet en zeer teere stemming'.

De in Den Haag geboren en overleden kunstenaar, die zijn opleiding kreeg aan de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, heeft inderdaad een imposante reeks van sfeervolle stadsgezichten in binnen- en buitenland geschilderd. In België (zeer veel in Brugge, maar ook in Gent en Brussel), Duitsland, Frankrijk (Parijs en Dijon) en in Nederland (Den Haag, Scheveningen, Rotterdam, Dordrecht en Amsterdam) hanteert hij zijn penseel schier onvermoeibaar. De kunstenaarsencyclopedie van Pieter Scheen vermeldt dat Soer aanvankelijk in naturalistische trant schildert en later meer impressionistisch. De kunsthistorica en auteur van talrijke kunstenaarsmonografieën Carole Denninger rekent hem 'tot de tweede generatie Haagse Schoolschilders die belang hechten aan een impressionistische schilderstrant en de stemming van het moment'.

Ons boeit het door de najaarszon beschenen tafereel op het olieverf 'Huizen met hangende erkers in Brugge' ook, omdat we in Nederland de idyllische, boven het water van het Damsterdiep hangende, keukens (erkers) in het Noord-Groningse Appingedam goed kennen. Deze middeleeuwse panden zijn van oorsprong pakhuizen, die stammen uit de tijd dat het stadje een bloeiende zeehaven was. Tegenwoordig vormen ze een beschermd stadsgezicht, dat talloze malen is gefotografeerd en geschilderd, net zoals de hangende erkers in het mooie Brugge met zijn - uiteraard - vele malen grotere historische centrum. Chris Soer en heel wat van zijn collega-kunstenaars hebben er met gevoel en verve hun palet en doek meermaals aan gewaagd.