Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation
Globaal gezegd verzamelen wij schilderijen (olieverven op doek of paneel, aquarellen en gouaches) uit de periode 1900 tot heden. Op dit moment zijn dat er zo'n 330 van ruim 150 verschillende kunstenaars, die, samen met een kunstwerk, kort zijn besproken in de Galerij op deze website. Zo vormen ze een bescheiden, voor eenieder toegankelijke, digitale expositie. En dat is wat we beogen: kunst niet laten verpieteren in depots, maar laten zien!

Ons streven is om van elke kunstenaar een drietal werken te verzamelen om verschillende fases in diens ontwikkeling te kunnen tonen. In de praktijk van het collectioneren verloopt dat soms anders, zo hebben we van Gradus Verhaaf 36 werken, voor het merendeel aangrijpende gouaches, maar ook enkele abstracte olieverven. Een andere schilder, die ons bijzonder boeit, is Alfons Vermeir, waarvan we 20 verschillende werken bezitten. Van de kunstenaars Agnes van den Brandeler, Ida Roekevisch, Henri van de Velde en Jacques Krebbekx hebben we circa 10 werken en van Flip Gaasendam, Helen Sieger, Cor Noltee, Irène Battaille en Harry Buyck zo’n zes.

Al onze werken zijn in goede conditie en geconserveerd voor het nageslacht, soms door inschakeling van onze vaste restaurateur Clara Cremers. Ook wordt elk schilderij met veel zorg en aandacht van een passende lijst voorzien en krijgen alle werken op papier een zuurvrije basis en passepartout bij onze vaste lijstenmaker en kunsthistorica Gonny Tappel.

Tenslotte vergaren wij informatie over kunstenaars; ons archief telt op dit moment 170 ordners vol alfabetisch gerangschikte info plus zo’n 500 monografieën en enkele honderden kunstboeken. Het verzamelen is nu eenmaal een niet te stuiten passie geworden. . .

Agnes van den Brandeler Alfons Vermeir
Agnes van den Brandeler Alfons Vermeir
   
Flip Gaasendam Cor Noltee
Flip Gaasendam Cor Noltee
   
Gradus Verhaaf Harry Buyck
Gradus Verhaaf Harry Buyck
   
Helen Sieger Henri van de Velde
Helen Sieger Henri van de Velde
   
Ida Roekevisch Jacques Krebbekx
Ida Roekevisch Jacques Krebbekx
Irène Battaille
Irène Battaille