Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

73. Joseph Mous
74. Jacques Mels
75. P.N. van de Wall Perné
76. Liesbeth Rahder
77. Willy Sluiter
78. Fred Sieger
79. Ciano Siewert
80. Harrie Lenferink
81. F.A. van Oostveen
82. Willy Fleur
83. Anton Heyboer
84. Bart de Graaf


'Gezicht op Canne (België)'
Olieverf op paneel, 46 x 32 cm,
Gesigneerd: l.o. 'kees van urk'
Kees van Urk (1895-1976)

Als de veilingmeester dit schilderij een straatje in het Zuid-Franse Cannes noemt, wordt hij spontaan vanuit de zaal gecorrigeerd. Het gaat hier namelijk om het dorpje Canne of Kanne in België, vlakbij Maastricht. Wel vaker wordt onjuiste informatie gegeven; zo is destijds het schilderij 'Jongen met kruik' van Henri van de Velde ten onrechte als zelfportret aangeprezen en is de 86-jarige Henri Jean Leeuw - door diens schoonzoon Paul Bodifée geschilderd - vanwege zijn lange witte baard door een veilinghuis joodse rabbi genoemd. . .

Cornelis Jan (Kees) van Urk is in Leiden geboren. Hij bezoekt de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst te De Haag en krijgt daarna les van de schilder en etser Maurits Willem van der Valk (1857-1935). Naar aanleiding van een tentoonstelling van de pas 22-jarige Van Urk, die schildert, tekent, etst en lithografeert, merkt collega-kunstenaar Theo van Doesburg op 12 mei 1917 onder meer op: "Het spreekt dus vanzelf, dat een schilder van onzen tijd zich de beteekenis van schilderkunst als zelfstandig aesthetische uitdrukking eigen moet maken. Ofschoon de heer van Urk zich dit besef nog niet eigen maakte, toont hij toch zich tot dit besef te ontwikkelen. Langzaam maar zeker. Zijn expositie is daarvan het bewijs. Zij geeft den indruk van het werk van iemand die ernstig wil, scheppingskracht geeft en volharding. Een werkman. Een die geen oogenblik laat voorbijgaan, zonder zich aan de stof mede te deelen."

In Leiden is Van Urk medeoprichter en voorzitter van kunstgenootschap De Sphinx. Hij schildert veel in Katwijk, legt er nettenboetsters en baadsters op zijn doeken vast. Als hij naar het Gooi verhuist sluit hij zich daar bij verschillende kunstenaarsverenigingen aan. De Valk Lexicon vermeldt, dat ‘zijn hele leven gewijd is aan zijn kunst’ en dat hij 'streeft naar het ware inzicht en volkomenheid'. Daarom experimenteert hij met allerlei stijlen, laat zich inspireren door beroemdheden als William Turner, Vincent van Gogh en Jan Toorop en verdiept zich in oosterse filosofieën.

Van Urk doet mee aan groepstentoonstellingen in het Rijksmuseum in Amsterdam en het Singer Museum in Laren (NH), maar exposeert ook in Wenen, Parijs en Warschau. Om niet gebonden te zijn aan een galeriehouder opent hij zijn eigen galerie, De Ark, in Blaricum.