Kunstaankopen, kunstbehoud, monografieën, exposities
Frans & Kapma Foundation

Galerij

Er is zoveel geweldige kunst! Kunst die gedachten laat dwalen, emoties oproept en
nieuwsgierig maakt naar de verhalen erachter.
Een kleine impressie van kunst die ons raakt!

Maak kennis met de kunstenaars, vertegenwoordigd in de FRANS & KAPMA COLLECTIE.

73. Joseph Mous
74. Jacques Mels
75. P.N. van de Wall Perné
76. Liesbeth Rahder
77. Willy Sluiter
78. Fred Sieger
79. Ciano Siewert
80. Harrie Lenferink
81. F.A. van Oostveen
82. Willy Fleur
83. Anton Heyboer
84. Bart de Graaf


'Boerderijen aan rulle zandweg', ca. 1910,
Zwart krijt, 25 x 34 cm,
Gesigneerd: l.o. 'j.a.zandleven'
Jan Adam Zandleven (1868-1923)

In een tijdsbestek van twintig jaar schildert en tekent Jan Adam Zandleven zo'n 1500 werken. Hij begint pas op zijn 34ste, na eerst als procuratiehouder in de verffabriek van zijn vader te hebben gewerkt, en overlijdt vroeg. Zijn vader wil dat hij het familiebedrijf overneemt, maar Jan Adam kiest voor zijn grote passie, hoewel hij geen kunstopleiding heeft genoten. Makkelijk is anders, want hoe hard hij ook werkt, het kunstenaarschap is voor hem en zijn vrouw Janke geen vetpot. Ten einde raad schrijft hij in 1902 een brief aan H.P. Bremmer (1871-1956), zelf kunstenaar en tevens kunstpedagoog,
-handelaar en -begunstiger: "Het is met het oog hierop dat ik Uw welwillendheid inroep. Mij werd gezegd dat door U of Uw tusschenkomst meermalen jonge schilders zijn geholpen." Hoewel Bremmer eerst niet bijster enthousiast is over zijn werk, krijgt Zandleven toch een maandelijkse toelage in ruil voor kunstwerken, een soort BKR-regeling. Het klikt wonderwel tussen beide mannen, vooral in hun spirituele kijk op het leven.

Bremmer geeft zijn protégé nogal dwingende aanwijzingen. Zo schrijft Katjuscha Otte in 'Jan Adam Zandleven 1868-1923' (2012) dat er flink gestudeerd moest worden. Zandleven krijgt daartoe van Bremmer een groot aantal reproducties, een dichtbundel van Jan Luyken en een jaargang van De Nieuwe Gids. En kisten vol vazen, potten en schalen, die de kunstenaar in stillevens verwerkt. In ruil voor het nauwgezet opvolgen van alle instructies, wordt er in tijdschriften aandacht aan zijn werk besteed en krijgt Zandleven introducties bij kunstenaarsverenigingen en kunsthandelaren. Interessant is hoe Bremmer zijn activiteiten financierde. Verspreid over Nederland had hij circa 300 leerlingen c.q. beschermelingen, waaronder veel vermogenden, zoals Hélène Kröller-Müller. Van de één betrok hij werk en verkocht dat dan weer door aan de ander. Zo vergaarde het Kröller-Müller Museum diverse Zandlevens, maar ook andere toonaangevende, Nederlandse musea hebben werk van hem. Museum Flehite in Amersfoort wijdde van 2 juni tot 28 augustus 2012 een indrukwekkende retrospectieve aan Zandleven.

Aan zijn oeuvre – inclusief deze verstilde tekening - zie je hoezeer de kunstenaar van bomen, bossen en het platteland houdt. Om die reden woont hij een groot deel van zijn actieve kunstenaarsleven in Gelderland, onder andere in Gorssel en Rhenen.